Fællesture

Datoer for fællesturene første halv år 2020:

09 marts kl. 19.00

Årsmøde incl. Byg selv burger, husk tilmelding

 

04 april kl. 10.00

Kajak klargøring i Skavenhus 

Redningsøvelser i svømmehallen

Redningsøvelser i Tarm sømmehal Fredag d. 17. april kl. 19.00-21.30.

Redningsøvelser i Tarm sømmehal Lørdag d. 18 april kl. 14.00-16.30

Fællesture første halvår.

Uge 18 Torsdag d. 30. april. Turleder Christian & Kenneth

Uge 19 Tirsdag d. 05. maj. Turleder Johnny & Torben

Uge 20 Torsdag d. 14. maj. Turleder Aksel & Jan

Uge 21 Tirsdag d. 19. maj. Turleder Johnny & Torben

Uge 22 Weekend tur enten lørdag eller søndag 30/31 maj. Turleder Kenneth (Mere info følger)

Uge 23 Tirsdag d. 02. juni. Turleder Christian

Uge 24 Torsdag d. 11. juni. Turleder Torben/Kenneth/Johnny/Aksel incl. redningsøvelser i enten Skavenhus eller Skjern bådhavn. (Mere info følger)

Uge 25 Tirsdag d. 16. juni. Turleder Jan

Uge 26 Torsdag d. 25 juni. Turleder Aksel

Uge 27 Weekend tur enten lørdag eller søndag 04/05 juli. Turleder Christian

Uge 28 Lørdag d. 11 juli Fur Rundt. Turleder Aksel. (Mere info følger)

 

Indkaldelse til kajakklubbens årsmøde 2020.

Indkaldelse til kajakklubbens årsmøde.

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.00

Ringkøbing Skjern Kulturcenter, Frisko Lounge.

 

Dagsorden:

Velkomst ved formanden.

Formandens beretning.

Årsrapport 2019.

Fastsættelse af tider for fællesture

Sikkerhedsvedtægter

Udgiftsgodtgørelse prioriteres fremover til sommertur og i forbindelse med kursus aktivitet og

lignende.

Aktivitetsforslag:

  • Fællestur fjorden rundt med evt. overnatning
  • Museet tur med historier på åen.
  • Førstehjælp i Kajak
  • Demo aften Kajak Freak

Valg af bestyrelse.  Alle er på valg.

  • Alle modtager gerne genvalg
  • Der er mulighed for en plads mere, kunne der tænkes at være et kvindeligt medlem der ønsker at indtræde.

Indkomne forslag.

  • Ingen indkomne forslag

Eventuelt.

Redningsøvelser i Tarm, kender I nogen.

Årsmødet starter kl. 19.00 hvor klubben er vært ved en burger og en øl/vand.

NB: Tilmelding til årsmødet inden onsdag d. 2. marts af hensyn til det samlede antal burgere der skal bestilles.

De bedste hilsner – på bestyrelsens vegne 

Kenneth Mølholm, formand.

Fælles for alle fællesture

Der er fællesture hver anden tirsdag og torsdag. Tirsdag i ulige uger & torsdag i lige uger. Der bliver også annonceret nogle længere weekendture.
 
Vi mødes, hvis ikke andet er nævnt ca. kl. 17:30 i Skaven, så vi er klar til afgang kl. 18:00
 
Turens rute og længde afhænger af både vind og vejrforhold på dagen, samt af deltagersammensætningen.
 
Det vil være en god ide at tjekke vejret, så du får pakket det rigtige grej til turen.
 
 
Husk lidt mad og drikke til turen.
 
Hvis du vil låne en kajak, skal du svare på den mail der udsendes umiddelbart før hver fællestur. Skriv også gerne hvis du har ønsker om en bestemt kajaktype. Der er dog ingen garanti for at du får dit ønske opfyldt.
 

Som noget nyt i år, tilbyder klubben efter sejlturen salg af øl/sodavand, samt kaffe, te og suppe. Så vi håber I vil blive en stund efterfølgende og evaluere turen over en forfriskning.

 
Turlederens anvisninger bør følges.