Fællesture

Datoer for fællesturene år 2021:

Velkomen til første halvårs program for 2021

 

Mandag den XX YY. 2021 kl. 19.00 Aflyst - grundet Corna

Årsmøde incl. Byg selv burger.

 

Fællesture første halvår 2021.

Uge 15 Lørdag den 17 April; Turleder: Johnny & Jan (Første fællestur 2021); Gennemført. 😊

Uge 16 Torsdag den 22 April; Turleder: Lise & Kenneth; Aflyst grundet vejret.🤢

Uge 17 Tirsdag den 27 April; Turleder: Christian & Aksel; Gennemført. 😊

Fællesturene i april er udelukende for medlemmer med behørig beklædning for vinter sejlads.

Uge 18 Torsdag den 06 Maj; Turleder: Christian & Kenneth; Gennemført. 😊

Uge 19 Tirsdag den 11 Maj; KUN REDNINGSØVELSER v/Christian, Aksel, Johnny & Lise (Plan B - udsat)🤢

Afløst af længere fællestur; Gennemført. 😊

Uge 20 Tirsdag den 18 Maj; KUN REDNINGSØVELSER v/Kenneth, Jan, Lise & Torben (Plan B - udsat)🤢

Uge 20 Torsdag den 20 Maj; Turleder: Torben & Aksel; Gennemført. 😊

Uge 21 Tirsdag den 25 Maj; Turleder: Kenneth & Kristian; Gennemført. 😊

Uge 21 Lørdag eller Søndag 29/30 Maj; Turleder: Jan & Johnny; mere information følger senere, Gennemført. 😊

Uge 22 Torsdag den 03 Juni; Turleder: Christian & Aksel Gennemført. 😊

Uge 23 Tirsdag den 08 Juni; Turleder: Lise & Johnny + Redningsøvelser I; PLAN C Gennemført. 😊

Uge 23 Lørdag den 12 Juni kl 11:00 Skjern Å Kajakklub deltager i Vestjylland outdoor 2021 Aflyst grundet Corona🤢

Uge 24 Tirsdag den 15 Juni; Redningsøvelser II; PLAN C

Uge 24 Onsdag den 16 Juni; Skjern Å åbner + Affalds indsamling, kaffe & kage; Turleder: Johnny & Jan

Turen forventes at være 15 km. Skjern bådhavn - Skavenhus. Derfor ikke egnet til helt nye medlemmer!

Uge 25 Tirsdag den 22 Juni; Turleder: Christian & Torben

Uge 26 Torsdag den 01 Juli; Turleder: Aksel & Johnny (Afslutning på førstehalv år 2021)

Der afholdes ferie i ugerne 27-28-29-30

Fællesture andet halvår 2021.

Uge 31 Tirsdag den 03 August; Turleder: Kenneth & Lise

Uge 32 Torsdag den 12 August; Turleder: Aksel & Johnny

Uge 33 Tirsdag den 17 August; Turleder: Jan & Torben

Uge 34 Torsdag den 26 August; Turleder: Aksel & Torben

Uge 35 Tirsdag den 31 August; Turleder: Christian & Lise

Uge 36 Torsdag den 09 September; Turleder: Jan & Johnny

Uge 37 Tirsdag den 14 September; Turleder: Christian & Kenneth

Uge 38 Torsdag den 23 September; Turleder: Lise & Torben

Uge 39 Tirsdag den 28 September; Turleder: Christian & Johnny

Uge 40 Torsdag den 07 Oktober; Turleder: Aksel & Lise

Uge 41 Tirsdag den 14 Oktober; Turleder: Kenneth & Johnny (Kajak året afsluttes)

Uge 41 Lørdag den 16 Oktober; DGI / Skjern Å Kajakklub fællestur - Vis mig dit ro vand 2021

Turleder: Christian & Jan med hjælpere. Skjern bådhavn - Skavenhus + tur mod syd i fjorden.      

 Andet som det er muligt at se frem til, men endnu ikke færdig planlagt:

- Waterz 2021. (Skjern Kajak klub deltager ikke i Waterz i år 2021)

- DGI / Havkajak Stevns Søndag 29. august 2021 - vis mig dit ro vand. Turen går til Stevns.

- Weekendtur med overnatning i september 2021 overvejes, er der nogen som kunne tænke sig at stå for planlægningen? (Giv en melding til bestyrelsen)

 

 
 

Fælles for alle fællesture

Der er fællesture hver anden tirsdag og torsdag. Tirsdag i ulige uger & torsdag i lige uger. Der bliver også annonceret nogle længere weekendture.
 
Vi mødes, hvis ikke andet er nævnt ca. kl. 17:30 i Skaven, så vi er klar til afgang kl. 18:00
 
Turens rute og længde afhænger af både vind og vejrforhold på dagen, samt af deltagersammensætningen.
 
Det vil være en god ide at tjekke vejret, så du får pakket det rigtige grej til turen.
 
 
Husk lidt mad og drikke til turen.
 
Hvis du vil låne en kajak, skal du svare på den mail der udsendes umiddelbart før hver fællestur. Skriv også gerne hvis du har ønsker om en bestemt kajaktype. Der er dog ingen garanti for at du får dit ønske opfyldt.
 

Som noget nyt i år, tilbyder klubben efter sejlturen salg af øl/sodavand, samt kaffe, te og suppe. Så vi håber I vil blive en stund efterfølgende og evaluere turen over en forfriskning.

 
Turlederens anvisninger bør følges.
Benyt kun egnede adgange.