Fællesture

Datoer for fællesturene år 2020:

09 marts 2020 kl. 19.00

Årsmøde incl. Byg selv burger, husk tilmelding

 

04 april 2020 kl. 10.00

Kajak klargøring i Skavenhus (Aflyst grundet Corona)

Redningsøvelser i svømmehallen

Redningsøvelser i Tarm sømmehal Fredag d. 17. april kl. 19.00-21.30. (Aflyst grundet Corona)

Redningsøvelser i Tarm sømmehal Lørdag d. 18 april kl. 14.00-16.30. (Aflyst grundet Corona)

 

Fællesture andet halvår 2020.

Uge 32 Torsdag d. 06. august. Turleder Lise/Aksel/Jan/Torben/Kenneth incl. redningsøvelser i enten

Skavenhus eller Skjern bådhavn. (Mere info følger)

Uge 33 Tirsdag d. 11. august. Turleder Aksel & Johnny

Uge 34 Torsdag d. 20. august. Turleder Torben & Kenneth

Uge 35 Tirsdag d. 25 august. Turleder Christian & Jan

Uge 35 Weekend tur enten lørdag eller søndag 29/30 august. Turleder Johnny

Uge 36 Torsdag d. 03 september. Turleder Aksel & Lise

Uge 37 Tirsdag d. 08 september. Turleder Johnny

Uge 38 Torsdag d. 17 september. Turleder Christian

Uge 39 Tirsdag d. 22 september. Turleder Torben

Uge 40 Weekendtur enten lørdag eller søndag 03/04 oktober Turleder Kenneth

            Andre sejl med ture:

Vis mig dit rovand Stevns (Link nedenfor)

https://www.dgi.dk/kajak-og-kano/arrangementer/202018514001

Indkaldelse til kajakklubbens årsmøde 2020.

Indkaldelse til kajakklubbens årsmøde.

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.00

Ringkøbing Skjern Kulturcenter, Frisko Lounge.

 

Dagsorden:

Velkomst ved formanden.

Formandens beretning.

Årsrapport 2019.

Fastsættelse af tider for fællesture

Sikkerhedsvedtægter

Udgiftsgodtgørelse prioriteres fremover til sommertur og i forbindelse med kursus aktivitet og

lignende.

Aktivitetsforslag:

  • Fællestur fjorden rundt med evt. overnatning
  • Museet tur med historier på åen.
  • Førstehjælp i Kajak
  • Demo aften Kajak Freak

Valg af bestyrelse.  Alle er på valg.

  • Alle modtager gerne genvalg
  • Der er mulighed for en plads mere, kunne der tænkes at være et kvindeligt medlem der ønsker at indtræde.

Indkomne forslag.

  • Ingen indkomne forslag

Eventuelt.

Redningsøvelser i Tarm, kender I nogen.

Årsmødet starter kl. 19.00 hvor klubben er vært ved en burger og en øl/vand.

NB: Tilmelding til årsmødet inden onsdag d. 2. marts 2020 af hensyn til det samlede antal burgere der skal bestilles.

De bedste hilsner – på bestyrelsens vegne 

Kenneth Mølholm, formand.

Fælles for alle fællesture

Der er fællesture hver anden tirsdag og torsdag. Tirsdag i ulige uger & torsdag i lige uger. Der bliver også annonceret nogle længere weekendture.
 
Vi mødes, hvis ikke andet er nævnt ca. kl. 17:30 i Skaven, så vi er klar til afgang kl. 18:00
 
Turens rute og længde afhænger af både vind og vejrforhold på dagen, samt af deltagersammensætningen.
 
Det vil være en god ide at tjekke vejret, så du får pakket det rigtige grej til turen.
 
 
Husk lidt mad og drikke til turen.
 
Hvis du vil låne en kajak, skal du svare på den mail der udsendes umiddelbart før hver fællestur. Skriv også gerne hvis du har ønsker om en bestemt kajaktype. Der er dog ingen garanti for at du får dit ønske opfyldt.
 

Som noget nyt i år, tilbyder klubben efter sejlturen salg af øl/sodavand, samt kaffe, te og suppe. Så vi håber I vil blive en stund efterfølgende og evaluere turen over en forfriskning.

 
Turlederens anvisninger bør følges.