Fællesture

Datoer for fællesturene år 2020:

09 marts 2020 kl. 19.00

Årsmøde incl. Byg selv burger, husk tilmelding

 

04 april 2020 kl. 10.00

Kajak klargøring i Skavenhus (Aflyst grundet Corona)

Redningsøvelser i svømmehallen

Redningsøvelser i Tarm sømmehal Fredag d. 17. april kl. 19.00-21.30. (Aflyst grundet Corona)

Redningsøvelser i Tarm sømmehal Lørdag d. 18 april kl. 14.00-16.30. (Aflyst grundet Corona)

Fællesture første halvår 2020.

Uge 18 Torsdag d. 30. april. Turleder Christian & Kenneth (Aflyst grundet Corona)

 

Uge 19 Tirsdag d. 05. maj. Turleder Johnny & Torben (Aflyst grundet Corona)

 

Uge 20 Torsdag d. 14. maj. Turleder Aksel & Jan (Aflyst grundet Corona)

 

Uge 21 Tirsdag d. 19. maj. Turleder Johnny & Torben (Aflyst grundet Corona)

 

Uge 22 Weekend tur enten lørdag eller søndag 30/31 maj. Turleder Kenneth (Mere info følger)

 

Uge 23 Tirsdag d. 02. juni. Turleder Christian

 

Uge 24 Torsdag d. 11. juni. Turleder Torben/Kenneth/Johnny/Aksel incl. redningsøvelser i enten

 

Skavenhus eller Skjern bådhavn. (Mere info følger)

 

Uge 25 Tirsdag d. 16. juni. Turleder Jan

 

Uge 26 Torsdag d. 25 juni. Turleder Aksel

 

Uge 27 Weekend tur enten lørdag eller søndag 04/05 juli. Turleder Christian

 

Uge 28 Lørdag d. 11 juli Fur Rundt. Sejl med tur. Turleder Aksel. (Mere info følger)

 

Fællesture andet halvår 2020.

Uge 32 Torsdag d. 06. august. Turleder Lise/Aksel/Jan/Torben/Kenneth incl. redningsøvelser i enten

Skavenhus eller Skjern bådhavn. (Mere info følger)

Uge 33 Tirsdag d. 11. august. Turleder Aksel & Johnny

Uge 34 Torsdag d. 20. august. Turleder Torben & Kenneth

Uge 35 Tirsdag d. 25 august. Turleder Christian & Jan

Uge 35 Weekend tur enten lørdag eller søndag 29/30 august. Turleder Johnny

Uge 36 Torsdag d. 03 september. Turleder Aksel & Lise

Uge 37 Tirsdag d. 08 september. Turleder Johnny

Uge 38 Torsdag d. 17 september. Turleder Christian

Uge 39 Tirsdag d. 22 september. Turleder Torben

Uge 40 Weekendtur enten lørdag eller søndag 03/04 oktober Turleder Kenneth

            Andre sejl med ture:

- Tur på Skjern å (Jan/Johnny/Aksel).  (Se mere info længere nede)

- Museums tur med Sabine 2020 efter sommerferien (Lise) Mulighed kunne være

uge 36 torsdag d. 3 september. Lise kommer med en endelig dato. (Mere info følger snarest)

- Vis mig dit rovand Juni 2021 (Christian/Jan) (Mere info følger)

 

Kajakturen Skjern Å fra A til Z.

Så er der kommet lidt styr på kajakturen Skjern Å fra A til Z.

Turen kommer til at finde sted fra den 27 – 30 Juli 2020.

Der vil være mulighed for at tilmelde sige en eller flere dage.

Dag 1, Dag 2 og Dag 3 koster hver 50 kr/dag (Dag 4 er gratis)

beløbet bruges til køb at gæste kort.

Der er mulighed for overnatning på alle slut punkter.

Du skal selv medbringe alle forsyninger og grej til overlevelse samt selv stå for kajak transport

eller have lavet forhåndsaftaler om nødvendig hjælp.

 

Da der er, et begrænset antal gæstekort til åen er hurtig tilmelding nødvendig.

(Pt. Er der ca. 10 pladser). Fortrinsret bliver reserveret til dem som ønsker at være med flest sammenhængende dage og ellers efter først til mølle princippet.

 

Tilmelding skal ske ved at sende besked til jan.wiencken@gmail.com med følgende indhold:

Eksempel:

Jeg vil gerne deltage på Skjern Å fra A til Z.

Peter Søstjerne

Tlf. nr.: 52211101

Mail: Peter.Søsjerne@gmail.com

Deltager: Dag 1,2,3

Pris: 150 kr.

 

Vi forventer at kunne lavet en samlet bestilling af gæstekort FREDAG den 26-06-2020,

tilmeldinger herefter skal man selv står for.

 

Tidspunkter og yderligere information følger senere

Turleder vil være Johnny, Jan og Aksel som kan kontaktes for yderligere information.

Turen i hovedtræk:

Dag 1 27-07-2020

20 km Fra Vester Mølle Dambrug til Brande Camping/Cafeteria.

(Alternativt Sandfeld rest + 4 km afgøres senere)

Dag 2 28-07-2020

23 km Fra Brande Camping/Cafeteria (Alternativt Sandfeld rest – 4 km afgøres senere) til

Skarrild By

Dag 3 29-07-2020

27 km Fra  Skarrild By til Ca. 500 m efter Borris Krogbro

Dag 4 30-07-2020

26 km Fra Ca. 500 m efter Borris Krogbro til Skavenhus

 

Med venlig kajak hilsen

Johnny, Aksel og Jan

 

Indkaldelse til kajakklubbens årsmøde 2020.

Indkaldelse til kajakklubbens årsmøde.

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.00

Ringkøbing Skjern Kulturcenter, Frisko Lounge.

 

Dagsorden:

Velkomst ved formanden.

Formandens beretning.

Årsrapport 2019.

Fastsættelse af tider for fællesture

Sikkerhedsvedtægter

Udgiftsgodtgørelse prioriteres fremover til sommertur og i forbindelse med kursus aktivitet og

lignende.

Aktivitetsforslag:

  • Fællestur fjorden rundt med evt. overnatning
  • Museet tur med historier på åen.
  • Førstehjælp i Kajak
  • Demo aften Kajak Freak

Valg af bestyrelse.  Alle er på valg.

  • Alle modtager gerne genvalg
  • Der er mulighed for en plads mere, kunne der tænkes at være et kvindeligt medlem der ønsker at indtræde.

Indkomne forslag.

  • Ingen indkomne forslag

Eventuelt.

Redningsøvelser i Tarm, kender I nogen.

Årsmødet starter kl. 19.00 hvor klubben er vært ved en burger og en øl/vand.

NB: Tilmelding til årsmødet inden onsdag d. 2. marts 2020 af hensyn til det samlede antal burgere der skal bestilles.

De bedste hilsner – på bestyrelsens vegne 

Kenneth Mølholm, formand.

Fælles for alle fællesture

Der er fællesture hver anden tirsdag og torsdag. Tirsdag i ulige uger & torsdag i lige uger. Der bliver også annonceret nogle længere weekendture.
 
Vi mødes, hvis ikke andet er nævnt ca. kl. 17:30 i Skaven, så vi er klar til afgang kl. 18:00
 
Turens rute og længde afhænger af både vind og vejrforhold på dagen, samt af deltagersammensætningen.
 
Det vil være en god ide at tjekke vejret, så du får pakket det rigtige grej til turen.
 
 
Husk lidt mad og drikke til turen.
 
Hvis du vil låne en kajak, skal du svare på den mail der udsendes umiddelbart før hver fællestur. Skriv også gerne hvis du har ønsker om en bestemt kajaktype. Der er dog ingen garanti for at du får dit ønske opfyldt.
 

Som noget nyt i år, tilbyder klubben efter sejlturen salg af øl/sodavand, samt kaffe, te og suppe. Så vi håber I vil blive en stund efterfølgende og evaluere turen over en forfriskning.

 
Turlederens anvisninger bør følges.