Fællesture

Datoer for fællesturene første halv år 2019:


  • 13 april kl. 10.00

Klargøring af kajakker.

  • 26 & 27 april redningsøvelser i svømmehallen.

Fredag er fra kl. 19.00

Lørdag er fra kl. 14.00

  • Opstart og fællesture.

Torsdag d. 2. maj Kenneth

Tirsdag d. 7. maj Torben

Torsdag d. 16. maj Aksel

Tirsdag d. 21. maj Jan

Torsdag d. 30. maj (redningsøvelser) Torben/Johnny/CTR

Weekendtur Mulig Museumstur med fortælling om området. (Undersøges)

Tirsdag d. 4. juni Johnny

Torsdag d. 13. juni Christian

Tirsdag d. 18. juni Kenneth

Torsdag d. 27. juni Aksel, evt. med grill

___

  


     

Fælles for alle fællesture

Der er fællesture hver anden tirsdag og torsdag. Tirsdag i ulige uger & torsdag i lige uger. Der bliver også annonceret nogle længere weekendture.
 
Vi mødes, hvis ikke andet er nævnt ca. kl. 17.00 i Skaven, så vi er klar til afgang kl. 17.30
 
Turens rute og længde afhænger af både vind og vejrforhold på dagen, samt af deltagersammensætningen.
 
Det vil være en god ide at tjekke vejret, så du får pakket det rigtige grej til turen.
 
 
Husk lidt mad og drikke til turen.
 
Hvis du vil låne en kajak, skal du svare på den mail der udsendes umiddelbart før hver fællestur. Skriv også gerne hvis du har ønsker om en bestemt kajaktype. Der er dog ingen garanti for at du får dit ønske opfyldt.
 

Som noget nyt i år, tilbyder klubben efter sejlturen salg af øl/sodavand, samt kaffe, te og suppe. Så vi håber I vil blive en stund efterfølgende og evaluere turen over en forfriskning.

 
Turlederens anvisninger bør følges.