Her på siden, offentliggøre Skjern Å Kajakklub turbeskrivelser.

Siden er tænkt som inspiration til valg af kajak tur. Turbeskrivelserne består af nogle basis data, beskrivelse af hvad man kan opleve eller skal være særlig opmærksom på.

Det er altid en god ide at tage et af de laminerede søkort, der ligger i klubhuset, samt et kompas med på tur, og i det hele taget planlægge sin rute og turlængde inden afgang. Husk at vind og vejr har stor påvirkning af hvilken tur der bør vælges. Sæt dig ind i hvor der er mulighed for at gå i land for at holde pause, og i det hele taget hvilke regler der gælder for sejlads i netop det område du har tænkt dig at sejle i.

Nedenstående turlængder er vejledende. Tidsangivelsen er beregnet ud fra en hastighed på ca. 5 km/t og uden pauser. Tal i parentes er inklusive retursejlads. Husk at vind og vejr kan påvirke sejlhastigheden, og beregn derfor ekstra tid til sejlads og pauser.

Har du oplevet eller er bekendt med en rigtig god tur, er der mulighed for at få en beskrivelse af turen oprettet her på siden. Du fremsender turbeskrivelsen (Teksten) til jan.wiencken@gmail.com som herefter opretter turen.

 

Skal turen gå til det nordjyske kan sejlkort findes her: https://www.kajaklimfjord.dk/?fbclid=IwAR161GBjIniczyYhGRW4N20Sqb7jEJDxOSjFxvdCt8wdYJ_LJyG8gEu-h0U&jjj=1657918261783&jjj=1657918272915

Turforslag/beskriveler:

 

Lønborg – Skjern 6,5 km (13 km) 2 t (3 t)


Det er muligt at sætte kajakker i åen ved Lønborg Bro. Her er strømmen relativ stærk, og der skal arbejdes for at sejle mod strømmen. Derfor bør der beregnes 2 timer for turen til Skjern Bådehavn. Pejlemærker undervejs er at du er ca. 1/3 vej når du passerer pumpestation SØ og 2/3 ved udløbet af Tarm Bybæk. Efter Tarm Bybæk er der et større tilløb til åen fra Sydlige Parallelkanal. Her skal du holde til venstre (bagbord). Umiddelbart efter at have passeret hængebroen Kong Hans Bro, er der en lille kanal mellem sivene i venstre side ind til Skjern Bådehavn. Den kan være svær at se da der er groet godt med siv op. I bådehavnen er der sandstrand og borde/bænke. Retursejladsen er medstrøms, og tager kun lidt under en time. Vær særligt opmærksom på at i indersiden af åens sving er der mange steder sandaflejringer og man kan sejle på grund indtil midt ude i åen. Der er ikke så gode muligheder for at gå i land på denne å-strækning. Man kan sejle ind mellem sivene for at undgå strømmen, hvis man lige vil slappe lidt af.

Borriskrog bro – Skjern 15,5 km  2 ½ t

 

Kajakken kan sættes i fra Borriskrogvej. Her glider man gennem et snoet forløb forbi Borrislejren og videre mod Albæk. Undervejs kan man møde både græssende kreaturer og lystfiskere. Ved Lundenæsbroen får åen tilløb af Omme å, og åen får flodlignede karakter. Åen bliver mere doven, og selv om der er medstrøms, kan vinden begynde at påvirke turen. Ved Skjern går turen under Hovedvejsbroen og jernbanebroen, inden indsejlingen til Skjern Bådehavn, som ligger til styrbord (højre) lige før hængebroen. OBS! Denne tur må kun sejles medstrøms. Turen kan kortes af ved at sætte i fra f.eks. Gjaldbæk bro eller Albæk bro. Her kan der også holdes pauser undervejs. Den kan også gøre længere ved at sætte i fra Vorgod Å.

Skjern – Skaven 15 km 2½ t

Fra Skjern Bådehavn kan man fortsætte ad åen til udløbet, og videre ned til Skaven. Efter Lønborg Bro deler åen sig første gang. OBS! Du skal her vælge at sejle til styrbord (højre) for at komme ud af åen. Vælger du det venstre (sydlige)løb, er det kun tilladt at sejle frem tilden sydlige trækfærge ved Gl. Boestoftevej. Resten af den del af åen er det ikke tilladt at sejle på! Ad det nordlige løb går turen forbi Pumpestation Nord og videre ud ad ét af de to udløb. Vi anbefaler det nordlige, da den er mest sejlegnet. Der er pausemuligheder ved Lønborg Bro, Pumpestation Nord og ved åudløbet. Tages hele turen fra Borriskrog til Skaven er turen godt 30 km og 5-5½ times sejlads.

Skaven – Åmundingen 3 km (6 km) 40 m

 (1 t 20 m.)

Turen her går over åbent, men lavt vand. Der er ikke mulighed for at gå i land undervejs. Ved åmundingen kan man gå i land på fjordsiden, eller sejle et par hundrede meter op ad åen og sejle ind ad den døde å-arm til højre og gå i land ved udsigtstårnet.

Skaven – Pumpestation N 11 km 2 t 15 m.

Fortsættelse af ovenstående tur. Turen går videre op ad åen. Strømmen på denne del af åen er svag, og vinden har ofte en større påvirkning på kajakken end vandet. Fra åmundingen og til pumpestationen er der ikke gode muligheder for at gå i land. Denne del af turen er ca. 3 km. Ved Pumpestationen er der borde/bænke, grill, toiletter og vand. På tilbagevejen deler åen sig. For afvekslingens skyld kan man tage det venstre løb. Den er lidt kortere. I sensommeren er denne å-arm dog vanskelig passabel på grund af grøde. Man kommer ud i en lavvandet lagune. Nogle steder er den meget lavvandet, og kan være vanskelig at sejle på. Det anbefales holde sig i venstre side ved udløbet. Her kan man godt holde en pause. Herefter går turen nord om Høje Sande retur til Skaven. Der må sejles hele året op til Pumpestation Nord.

Skaven – Hemmet Havn 3,5 km (7 km) 45 m (1½ t)

En god begyndertur, eller blot en tur hvor man nyder kyststrækningen sydvest for Skaven. Her er man hele tiden tæt på kysten, og kan til en hver tid gå i land og holde en pause. Der er lavt vand, så hvis uheldet skulle være ude, kan man let bjerge sig. Ved Hemmet havn er der sandstrand, og læ på havnesiden.

Skaven – Bork Havn 7 km (14 km) 1½ t (3 t)

Samme som turen til Hemmet. Her fortsætter turen blot videre fra Hemmet havn ned langs kysten. Ved Bork er der sandstrand, toiletter og indkøbs- og spisemuligheder. Der er gode muligheder for at gå i land undervejs for at holde pauser.

Skaven – Stauning 7,5 km (15 km) 1½ t (3 t)

Her er det muligt først at sejle op til åmundingen, hvis der skal lægges en pause ind undervejs. Herfra bør der sejles i kurs 350 indtil man rammer sejlrenden ind til Stauning Havn. Der er meget lav vanddybde – selv for en kajak. Derfor skal man holde sig længere ude, end man selv tror. Man er langt fra land her. En alternativ tur uden pausemulighed før Stauning, er fra Skaven at sejle kurs 320 ud til den sydlige fredningbøje. Herfra sættes stik nord forbi de næste to fredningsbøjer og videre op til sejlrenden til Stauning Havn. Turlængden er stort set den samme. Til gengæld kommer man ud på dybere vand, og dermed en anden type bølger og temmelig langt fra land, I Stauning er der borde/bænke, toiletter og restaurant. Når der sejles retur, skal man sejle ca. 1½ km ud gennem sejlrenden før man sætter kursen sydover mod åmundingen/Skaven.

Skaven – Nordhage – Bork – Skaven 16 km 3½ t

Dette er en rundtur der giver både udfordringer på åbent vand og kystnær sejlads. Nordhage ligger på vestsiden af tipperhalvøen. Her er det vigtigt at holde sig på den rigtige side af fredningszonen på Tipperne. Fra Skaven følges kurs 250. (Nogenlunde kurs mod den silo man kan se ude på Holmsland Klit) Turen går over relativt dybt vand og det giver en anden type bølger end på lavere vand. Lige syd for fredningsgrænsen er der mulighed for at gå i land ved Nordhage for en pause, Turen hertil er ca. 5,5 km. Herfra kan der sejles til Bork (ca. 3 km) inden turen går retur til Skaven langs kysten (7 km). Alternativt kan der kortes ca. 3 km af turen ved at sejle fra Nordhage til Hemmet havn, i stedet for Bork.

Skaven – 9 km rundtur 9 km 1 t 45 m)

På denne tur kommer du ud på fjorden. Søkort og kompas er en god ide at have med på denne tur. Sæt kurs 320. Efter ca. 2 km. Kommer du til en gul fredningbøje. Derefter sættes kursen nærmest stik Nord. Der er ca. 1 km. mellem de næste to fredningsbøjer. Bemærk at der er relativt dybt herude, og bølgerne er anderledes. Ved den tredje bøje, drejes om til kurs 120 mod åmundingen. Ved åmundingen er der mulighed for en pause, inden der sejles mod Skaven.

Nymindegab – Skaven 22 km 4 t

Her startes i Nymindegab. Det er vigtigt at holde sig i Nymindestrømmen længst mod vest, da det er forbudt at sejle i fredningszonen. Efter 8 km er der mulighed for en pause ved Bjerregaard Havn. Her er shelters og borde/bænke. Herfra sejles videre mod nord, uden om fredningszonen. Det er ikke tilladt at færdes inden for zonen. Følg afmærkningen rundt. Når Skavenhus skimtes i det fjerne, sættes der tværs over fjorden. Der er ikke mulighed for at gå i land på turen fra Bjerregaard havn til Skaven. Denne del af turen er ca. 14 km.

Bork – Bork Hytteby 3 km (6 km) 40 m (1 t 20 m)

Turen kan eventuelt være en forlængelse af turen fra Skaven til Bork. Fra Bork sejles forbi havnen mod syd og op ad Falen å. Der er ca 1½ km til indsejlingen til åen. På Falen å sejles forbi Bork Vikingehavn. Efter 1½ km på åen ligger havnen ved Bork Hytteby ind til venstre. Turen kan eventuelt forlænges yderligere med en tur videre op ad åen.

Ringkøbing – Gl. Sommerlyst (Vonå) (15 km) (3 t)

Denne tur starter fra pladsen på Vellingvej, der hvor byskiltet til Ringkøbing står. Turen går langs Ringkøbing by og havn. Videre rundt om Vestas-halvøen. Her sejles op ad Vonå. Turen går bl.a, forbi Ringkøbing ro- og kajakklub. Efter 3 km på åen kan der lægges til land ved Gl. Sommerlyst. Her er borde/bænke. (Der har engang lagt en sommerrestaurant her). Der er ikke meget strøm i Vonå og er ikke faktor der skal regnes med. Efter pausen sættes retur mod Ringkøbing.

Røjklit Havn – Gl. Sommerlyst (Vonå) (15 km) (3 t)

Dette er en tur på Stadil Fjord. Fra Røjklit havn sejles syd om Hindø mod øst. I fjordens sydøstligste hjørne sejles ned ad Vonå. Efter ca. 3 km på åen kommer man til Gl. Sommerlyst. Her er borde/bænke. (Der har engang lagt en sommerrestaurant her). Der er ikke meget strøm i Vonå og er ikke faktor der skal regnes med. Herfra kan turen gå retur til Røjklit Havn. Alternativt kan der sejles videre til Ringkøbing. (Se den tur) Et andet alternativ kan være at sejle rundt om Hindø. I stedet for at sejle ned ad Vonå, kan der sejles op mod broen. Den kan være vanskelig at sejle under (alternativt bæres kajakken over). Denne tur er  ca. 10 km, inden man er tilbage i Røjklit Havn. (Grøn på kortet)