Regler for sejlads

Regler for sejlads med kajak på Skjern Å

Følgende regler gælder for den del af Skjern Å, der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune (kommunegrænsen ligger omtrent ved fiskesøerne på vejen mellem Borris og Sdr. Felding):

For denne del af åen gælder det, at der kan sejles uden registreringsmærke. Man kan således blot sætte sin kajak i vandet og sejle, under hensyntagen til nedenstående regler:

  • Der er totalforbud mod al sejlads på det sydlige løb, fra trækfærgen ved. Gl. Boestoftevej og til åens udløb.
  • Der må sejles hele året fra åens udløb til Pumpestation Nord.
  • På resten af strækningen må der kun sejles fra de 16. juni til 28. februar
  • Der må kun sejles i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 20.00 – dog senest til solnedgang.
  • Der må kun sejles modstrøms fra udløbet til Skjern Bådehavn. (man må således ikke sejle fra Skjern til Borris, men gerne fra Borris til Skjern)

Da sejlads også er tilladt på Vorgod Å, kan man faktisk sejle nedstrøms fra Timring til Skaven.

Al sejlads skal foregå under hensyntagen til fugle- og dyreliv, samt andre brugere af åen. Altså at man udviser almindelig ansvarlig adfærd.

Sejlads på Skjern Å oven for kommunegrænsen, kræver registreringsmærke.

 

Fredninger på Ringkøbing Fjord

  • Studer søkortet der hænger i klublokalet inden afgang.
  • Der er således begrænsninger på hvornår landgang er tilladt på Høje Sande
  • Sejlads i fredningszonen rundt om Tipperne er forbudt. Hold øje med afmærkningerne.
  • I Nymindestrømmen skal man holde sig længst mod vest. Man må ikke gå øst om de øer der ligger der.
  • Tag altid søkort med, hvis du skal på en længere tur på fjorden. Her kan du se hvor du må sejle.